O Concello de Monforte convoca axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar

O Concello de Monforte vén de anunciar a convocatoria das axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar complementario para o curso 2023/2024 do Concello de Monforte. Para o financiamento destas subvencións, dende o Concello destínase un crédito máximo de 25.000 euros, despois de aumentar 5.000 euros máis o pasado ano 2022 para este concepto, co obxectivo de apoiar ás familias con menor renda per cápita do municipio de Monforte que presenten dificultades económicas para afrontar o gasto que supón o obxecto desta axuda, destaca o Alcalde.
Deste xeito, xa se poden solicitar estas axudas, para o cal os e as interesadas terán de prazo ata o luns 26 de xuño (20 días hábiles). A solicitude formalizarase a través do correspondente formulario normalizado, que terá que ir acompañado da documentación complementaria que requiren as bases. Toda a documentación requirida poderá ser presentada no Rexistro dos Servizos Sociais Comunitarios Básicos emprazado na secretaría do Centro Cívico Social, no Paseo do Malecón s/n, no Rexistro Xeral do Concello, no Campo de San Antonio s/n, ou a través da Sede Electrónica municipal (www.sede.monfortedelemos.es).
Para ser beneficiario/a desta axuda é preciso cumprir os seguintes requisitos na data de finalización do prazo de presentación das solicitudes:

 1. Ser pai, nai, titor/a ou persoa encargada da garda e custodia do alumno/a que no ano escolar da convocatoria correspondente vaian a cursar estudos nas etapas educativas de ensinanza indicadas nesta convocatoria, en calquera centro docente, público ou concertado, do Concello de Monforte de Lemos.
 2. Que a renda per cápita da unidade familiar non supere o 60% IPREM mensual para o ano 2023 (360€/mes) en cómputo anual 12 pagas (4.320 € ano por persoa).
 3. Que a persoa solicitante así como os e as menores beneficiarios da mesma, se atopen empadroados e residan efectivamente no Concello de Monforte de Lemos no momento de presentación da solicitude.
 4. Que a persoa solicitante estea ó día no pago das obrigas tributarias municipais ou no caso de ter débedas que exista compromiso de pagamento.
 5. Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño de subvencións de Galicia e no artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.
  A contía máxima das axudas é a seguinte:
 • 150 € para Educación Infantil por cada alumno/a.
 • 100 € para Educación Primaria e por cada alumno/a.
 • 120€ para Educación Secundaria Obrigatoria por alumno/a.
 • 150€ para alumnado matriculado nun centro de educación especial ou en unidades de educación especial de centros ordinarios ou cunha discapacidade superior ou igual ó 65% .•

Deixa unha resposta

Your email address will not be published.

Nova Anterior

Aberto o prazo para anotarse nos minicampamentos Coñece Galicia 2023, para nenos de entre 10 e 14 anos

Seguinte Nova

Foliadas Gúímaras polo San Xoan en Brollón

Últimas noticias sobre AXUDAS

A %d blogueros les gusta esto: