A fondo: Unha guía para cada paisaxe de Galicia

A Xunta leva publicadas máis dunha decena de guías con indicacións para atender as necesidades urbanísticas respectando as particularidades de cada territorio

Os núcleos rurais tamén están incluídos nas guías da paisaxe que edita a Xunta.

A protección de todas as formas de paisaxe que hai en Galicia foi o motor que impulsou, en 2012, a elaboración da primeira guía da paisaxe que editou a Xunta de Galicia, e que xa suma máis dunha decena de monográficos.

GUÍAS PARA FACILITAR O CUMPRIMENTO DA NORMATIVA
Estas guías de boas prácticas e recomendacións estaban xa contempladas no regulamento da Lei 7/2008 de protección da paisaxe de Galicia, que tiña como obxectivo divulgar os valores paisaxísticos da Comunidade, conseguir que certo tipo de actuacións, como peches, edificacións ou equipamentos públicos, acadaran unha boa integración na súa contorna. Deste xeito, as guías facilitan a cidadáns e administracións a aplicación correcta das disposicións legais.

MÁIS DE 400.000 EUROS PARA A PRODUCIÓN DE 15 GUÍAS
A elaboración e publicación das 11 guías que compoñen a colección Paisaxe Galega da Xunta de Galicia continúa en marcha, e xa están en proceso outros catro novos monográficos, dentro do Plan Estratéxico 2021-204 da Paisaxe Galega. O investimento para este tipo de material, que se pode descargar na web do Instituto de Estudos do Territorio, ascende a máis de 400.000 euros.

DENTRO DAS PREVISIÓNS PARA CADA ESPAZO
A serie de publicacións arrancou en 2012 coa Guía Estudos de Impacto e Integración Paisaxística, elaborada seguindo as previsións do Plan de ordenación do litoral de Galicia. No ano seguinte, publicouse a Guía de criterios de sustentabilidade e integración paisaxística dos establecementos de acuicultura litoral, asociada á estratexia que elaborou a Consellería do Mar. Esta publicación pretendía tanto buscar a mellor ubicación para este tipo de explotacións como o máximo respecto á contorna no deseño das plantas de acuicultura.
UNHA GUÍA PARA ELABORACIÓN DOS PXOM DO RURAL
No caso dos núcleos rurais, a Xunta elaborou en 2013 unha Guía de boas prácticas para intervencións neste tipo de entorno, para complementar a normativa urbanística. De feito, a guía converteuse nunha ferramenta de uso habitual tanto na redaccións dos Plans Xerais de Ordenación Municipal como en modificacións puntuais ou expedientes de delimitación de núcleos rurais.

PROTECCIÓN DO LITORAL
No mesmo ano, emitiuse a Guía de boas prácticas de intervención en sistemas praia-duna, prevista xa no Plan de Ordenación do Litoral de Galicia e seguindo as instrucións técnicas do Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño.

VALADOS TRADICIONAIS
En canto a elementos representativos do urbanismo galego, os valados tradicionais foron obxecto dunha guía específica, editada en 2017. O documento realiza unha caracterización deste tipo de estruturas, e identifica os máis representativos de cada comarca, para orientar a integración paisaxística respectando a singularidade destes elementos.
Pola súa banda, aspectos como o uso da cor e de materiais para revestimentos trátanse noutra das guías publicadas en 2017, referidas á contorna urbana e rural de 12 grandes áreas paisaxísticas, con especial atención á análise da denominada «arquitectura tradicional».
A partir de 2019, a Xunta centrou a atención nas directrices para a paisaxe urbana que se han de ter en conta na elaboración dos PXOM, e na búsqueda de actuacións máis eficientes e respectuosas nos espazos públicos. Outro dos aspectos incluídos nas guías máis recentes foi a integración paisaxística das actividades extractivas de recursos minerais en todas as súas fases. Por último, en 2020 a Guía da paisaxe no tempo plantea solucións para problemas comúns en cascos históricos menores, e en 2021 editouse a Guía de boas prácticas para actuacións sustentables en miradoiros. •

CARTELARÍA, ABASTECEMENTO, PORTOS E PARQUES EMPRESARIAIS, PROTAGONISTAS NAS NOVAS GUÍAS

As guías da paisaxe buscan compatibilizar o desfrute do territorio coa súa conservación.

A Xunta está a elaborar 4 novas guías, recollidas no Plan Estratéxico 2021-2024 da Paisaxe Galega:

• Boas prácticas en cartelaría comercial: dará indicacións para a instalación de rótulos, letreiros e sinais comerciais sen deteriorar a paisaxe urbana e rural

• Boas prácticas en cartelaría comercial: con recomendacións prácticas, sen entrar en detalles técnicos, para xerar o menor impacto posible no entorno á hora de acometer o acabado de obras de fábrica, cadros eléctricos, edificacións, depósitos e outros elementos que integran os sistemas de abastecemento

• Recomendacións para as instalacións portuarias: referida ás 122 que hai en Galicia, a guía ofrecerá solucións para que lonxas, talleres, almacéns ou cafeterías do ámbito portuario teñan un impacto positivo na paisaxe, evitando ou corrixindo o feísmo dos existentes

• Indicacións básicas para integrar os parques empresariais: estas superficies instálanse fóra dos núcleos de poboación, para evitar que o tráfico e a actividade prexudiquen á veciñanza. Coa guía, trátase de que esta protección chegue tamén á paisaxe, de forma que as actividades industriais sexan compatibles co respecto á paisaxe.

 
A %d blogueros les gusta esto: