A fondo: O Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2022-2025 incorpora a ‘visión cero’ vítimas nas estradas autonómicas

• Proponse como obxectivo principal a redución do 25 % do número de falecidos e feridos graves nas vías interurbanas e nas travesías de Galicia con respecto a 2019

O Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2022-2025 ten como un dos seus principais obxectivos a incorporación da ‘visión cero’ vítimas nas estradas autonómicas. Este lema da ‘Visión cero´, marca o horizonte perseguido coas medidas que se desenvolverán no marco do Plan ao longo dos vindeiros anos, de redución ao mínimo posible das vítimas en accidentes de tráfico nas estradas galegas, de modo que se aproxime a un obxectivo final de cero vítimas de accidentes de tráfico.

REDUCIR A SINIESTRALIDADE
O Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2022-2025 da Xunta propón uns ambiciosos obxectivos de redución da sinistralidade, tendo como metas principais unha redución do 25% do número de falecidos e feridos graves nas vías interurbanas e nas travesías en Galicia con respecto a 2019.
Tamén incorpora como meta acadar no vindeiro período a redución do 25% falecidos e feridos graves dos usuarios máis vulnerables das estradas: peóns, ciclistas, usuarios de ciclomotor e motociclistas en Galicia, con respecto aos datos de 2019.

VISIÓN CERO
O documento enmárcase nas estratexias actuais de carácter nacional e internacional de seguridade viaria e na aplicación dos principios de ‘visión cero´, para a redución de feridos e falecidos por accidentes nas estradas galegas.
Xunto ao enfoque ‘visión cero´, o ‘sistema seguro‘, é outro dos conceptos fundamentais que recolle o plan. Este sistema baséase en que os falecidos e feridos graves en accidentes de tráfico non son unha consecuencia inevitable da mobilidade.
Deste xeito, o novo Plan de seguridade viaria asume que, aínda que se sigan producindo sinistros, poden reducirse e minimizarse as súas consecuencias máis graves implementando o deseño e mantemento das infraestruturas viarias, vehículos con máis e mellor equipamento de seguridade, actuacións de mellora da seguridade viaria, etc.

Estrutura e ámbito de aplicación do plan
Dentro do plan e en aliñación coas directrices do Plan global para a década de acción para a seguridade viaria 2021-2030, o novo Plan de seguridade viaria de Galicia define 10 grandes retos para o período 2022-2025, onde se clasifican as diferentes accións que se van levar a cabo, co impulso das distintas consellerías da Xunta de Galicia e a colaboración doutras entidades e axentes sociais.
Estes retos buscan a redución de accidentes e das súas consecuencias desenvolvendo accións específicas dirixidas aos usuarios vulnerables: peóns, ciclistas, motoristas; á mellora de actitudes; á eliminación dos treitos de concentración de accidentes; á prevención dos accidentes máis graves; e á mellora da asistencia ás vítimas e aos grupos ou situacións de especial risco ou vulnerabilidade.

PROMOVER A EDUCACIÓN VIARIA
O plan traballa así en todos os ámbitos que afectan a seguridade viaria: non só se trata de mellorar as infraestruturas, senón tamén de promover a educación e formación viaria, mellorar o comportamento, garantir o bo estado dos vehículos, priorizar a seguridade viaria no lugar de traballo, chegar a acordos entre os implicados, etc.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
O Plan de seguridade viaria de Galicia 2022-2025 do Goberno galego incorporou un proceso de participación cidadá. Ademais das administracións implicadas, participaron diversos axentes sociais, que achegaron as súas suxestións ao plan. Adicionalmente, o plan someteuse a unha consulta e participación pública para que toda a sociedade puidese trasladar as súas achegas. •

Ethel Vázquez chama a practicar a ‘visión cero’

• A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade chama a reducir ao mínimo posible as vítimas en accidentes de tráfico e acadar unha mobilidade segura para todos.

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, chamou ás administracións e ao conxunto da sociedade a practicar a ‘Visión Cero’ para reducir ao mínimo posible as vítimas en accidentes de tráfico e acadar unha mobilidade segura para todos.
Fíxoo durante un acto de presentación da Estratexia de Seguridade Viaria 2030 por parte do director do Observatorio Nacional de Seguridade Viaria, Álvaro Gómez Neste acto, a conselleira destacou a importancia do intercambio de información e a suma de esforzos para reducir a sinistralidade nas estradas, un fin común de todas as administracións. Ethel Vázquez concluíu chamando a sumar esforzos para reducir o número de falecidos e feridos graves por accidentes de tráfico e acadar unha mobilidade segura para todos, xa que a seguridade viaria é responsabilidade de todos. •

A %d blogueros les gusta esto: